ATTC (ASIAN) PTE LTD
 
31 Toh Guan Road East #03-06
LW Techno Centre
Singapore 608608
Tel
: 65-6569 7556
Fax
: 65-6569 5173
Email : attc@attcasian.com.sg
 
Nan King
 
Tel
: 06-2684858
Fax
: 06-2697342
Email : info@nanking.com.tw
 
 
  News 消息
 

雷射光學教育訓練-100.10.15 (台南)

Posted : 29/09/2011

親愛的客戶,您好:

敝公司為回饋客戶,降低客戶鏡片耗損成本,

幫助企業人才專業訓練,敬請踴躍參加。 

 

 -   課程 

1. .如何節省氮氣30%以上?

2 .如何防止雷射功率下降?

 

時間:1001015()

地點:南京科技()公司

(台南市東區中華東路二段1337727F 06-2684858)

詳情請參閱附件:報名表

<< Back 回上一頁