ATTC (ASIAN) PTE LTD
 
31 Toh Guan Road East #03-06
LW Techno Centre
Singapore 608608
Tel
: 65-6569 7556
Fax
: 65-6569 5173
Email : attc@attcasian.com.sg
 
Nan King
 
Tel
: 06-2684858
Fax
: 06-2697342
Email : info@nanking.com.tw
 
 
  Our Products 產品
 

  Grinders & Deburring > Type 1. TTP 多功能機種
  感謝雷射大廠-高健公司,
率先採用本機,提升品質。
 
TT 1P(6)& TT 2P(6)&TT 1P(6)P(6)&TT 1P(2)P(2)&TT 1P(6)1

功能:去毛邊、倒角、拋砂面、去氧化膜
適合:雷射切割、火焰切割、電離子切割及CNC沖孔等工件